White Elephants Munich:Jolly Pirates II (B1 - Liga 2021/2022, 20.11.2021)

Spiele

White Elephants Munich Jolly Pirates II
Mario Markovinovic Herbert Ohlenforst 2:0
Thomas Meyer Kerstin Hoheneder 2:1
Mario Barac Stefan Raml 2:1
Asim Muhic Dieter Kraus 2:0
Mario Markovinovic Kerstin Hoheneder 1:2
Thomas Meyer Herbert Ohlenforst 0:2
Mario Barac Dieter Kraus 2:1
Asim Muhic Stefan Raml 2:0
Mario Barac Herbert Ohlenforst 2:0
Asim Muhic Kerstin Hoheneder 2:0
Thomas Meyer Stefan Raml 1:2
Mario Markovinovic Matthias Geupel 0:2
Asim Muhic Herbert Ohlenforst 2:1
Mario Barac Kerstin Hoheneder 2:0
Mario Markovinovic Stefan Raml 2:1
Thomas Meyer Matthias Geupel 0:2
Mario Markovinovic/Asim Muhic Stefan Raml/Dieter Kraus 2:1
Mario Barac/Franz Aschenbrenner Kerstin Hoheneder/Matthias Geupel 1:2

Highlights

Spieler Team 180 171 Shortleg Highfinish
Herbert Ohlenforst Jolly Pirates II 120
Mario Markovinovic White Elephants Munich 104